Zebrania Towarzystwa odbywają się w każdą drugą środę miesiąca za wyjątkiem dni świątecznych. Początek spotkania o godzinie 1300 w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a

Każde zebranie jest poświęcone osobnej tematyce. Program spotkania obejmuje ciąg 3-4 wykładów, prezentacji, przybliżających problematykę podejmowanego zagadnienia i zakończonych dyskusją uczestników.
UWAGA: dnia 13/05/2009 o godz 13.00 odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

2005/6


09/11
14/12
11/01
08/02
08/03
12/04
10/05
14/06

2006/7


08/11
13/12
10/01
04/02
14/03
11/04
09/05
13/06

2007/8

10/10
14/11
12/12
09/01
13/02
12/03
09/04
14/05
11/06

2008/9

08/10
12/11
10/12
14/01
11/02
11/03
08/04
13/05
10/06

Dokładny harmonogram spotkań:

 2001-2005   strona pamiątkowa działalności w latach 2001-2005

 2005/06

08/11 Guzki krwawnicze, a żylaki odbytu- anatomia, patofizjologia, leczenie.

1. Wstęp i wprowadzenie w tematykę. -prof. Ś.A.M. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
2. Uwarunkowania anatomiczne guzków krwawniczych i żylaków odbytu.-  lek. Krzysztof Buda
3. Patofizjologia, symptomatologia i diagnostyka guzków krwawniczych i żylaków odbytu. - dr n. med. Marek Rudzki
4. Leczenie zachowawcze i instrumentalne guzków krwawniczych i żylaków odbytu.- dr n. med. Witold Orkisz
5. Leczenie operacyjne guzków krwawniczych i żylaków odbytu. - dr n. med. Dariusz Waniczek
6. Dyskusja - moderator - prof. Ś.A.M. dr hab. n. med. Jerzy Arendt

13/12 Leczenie raka piersi przez zespół chirurg, onkolog, patolog celem uzyskania lepszych wyników oraz dłuższych przeżyć

1.Wstęp i wprowadzenie w tematykę. – lek. med. Maciej Wiglusz,-. med. Maciej Idzik
2.Anatomia sutka i dołu pachowego, stopnie zaawansowania raka sutka – lek. med. Maciej Idzik
3.Leczenie chirurgiczne. – lek. med.Marcin Olender, lek. med.Maciej Idzik
4.Aktualne standardy i rekomendacje leczeniu raka piersi.
5.dr n. med. Zofia Rusinowska, lek. med. Anna Żmuda,
6.Dyskusja – moderator – dr n. med. Janusz Binkiewicz

10/01 Chirurgia małoinwazyjna

1. Przewidywany system szkolenia chirurgów w zakresie chirurgii małoinwazyjnej w Polsce – - Prof. dr hab.n.med. Józef Dzielicki
2.Możliwości i ograniczenia chirurgii małoinwazyjnej - Prof. dr hab.n.med. Józef Dzielicki, Dr n.med. Wojciech Korlacki
- fundoplikacja laparoskopowa w GERD oraz w dużych przepuklinach rozworu przełykowego
- laparoskopowa miotomia w kurczu wpustu
- splenektomia laparoskopowa
- częściowe resekcje żołądka
- resekcje jelita grubego
- laparoskopia w ostrym brzuchu
- przepuklina pachwinowa z dostępu przedotrzewnowego
- zabiegi endokrynologiczne – adrenalektomia, resekcja tarczycy, tymektomia.
- zabiegi torakowideoskopowe – odma opłucnowa, ropniak opłucnej, resekcje brzeżne.
3.Dyskusja

14/02 Przepukliny brzuszne

1. Anatomia przepuklin brzusznych - prof. ŚLAM, dr hab. n. med. Jerzy Gielecki
2. Historia i przegląd metod leczenia przepuklin pachwinowych - lek. med. Tomasz Stawski
3. Klasyfikacja przepuklin pachwinowych oraz materiały używane w zaopatrzeniu przepuklin brzusznych - dr n. med. Artur Sandelewski
4. PHS - doświadczenia własne - dr n. med. Józef Kurek
5. Zasady leczenia dużych przepuklin brzusznych - wyniki własne - lek. med. Grzegorz Nocoń
6. Dyskusja

14/03 Wybrane problemy z chirurgii trzustki

1. Rola tomografii komputerowej w ocenie przedoperacyjnej guzów trzustki. - Dr n. med. Joanna Pilch Kowalczyk, Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej ŚAM
2. Metody odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego po pankreatoduodenektomii. Zakres limfadenektomii. - Prof. dr hab. Paweł Lampe, Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego ŚAM
3. Jakość życia chorych po pankreatoduodenektomii z powodu raka. - Lek. med. Marcin Musiewicz, Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego ŚAM
4. Dyskusja: moderator prof. dr hab. med. Lech Cierpka

 2006/07

09/11 Cukrzyca jako problem interdyscyplinarny

 

 

 

 

 

oficjalne zaproszenie
(pobierz...)
wersja .doc
(pobierz...)

Prof. dr hab. med Teresa Gasińska 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej ŚAM
 
Cukrzyca – Patogeneza i postępy w leczeniu.

Dr hab. med. Jerzy Chudek
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ŚAM
 
Nefropatia cukrzycowa – epidemiologia – wskazania do leczenia nerkozastępczego.

Dr med. Jacek Ziaja
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej ŚAM
 
Przeszczep trzustki i nerki jako metoda leczenia powikłań cukrzycy.

Dyskusja: Miejsce transplantacji w leczeniu cukrzycy. 
Moderator: Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka

14/12 Rak sutka

 

 

 

 

 

 

 

wersja .doc
(pobierz...)

Lek. med. Maria Turska-d'Amico
Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Oddzial w Gliwicach
Rak piersi - epidemiologia, czynniki ryzyka, diagnostyka i klasyfikacja

Dr n.med. Bogusław Mąka 
Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Oddzial w Gliwicach
Leczenie oszczędzające w raku piersi.

Lek. med. Ryszard Szumniak 
Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Oddzial w Gliwicach
Miejsce amputacji gruczołu piersiowego w leczeniu raka sutka.

Dr n.med. Bogusław Mąka
Elementy leczenia systemowego.

Dyskusja Moderator: Dr. n. med. Bogusław Mąka

11/01 Tętniak aorty brzusznej

Prof. dr hab. Marek Motyka
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej
Tętniak aorty brzusznej - metody diagnozowania i leczenia.

Prof. dr hab. Marek Motyka 
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej
Pęknięty tętniak aorty - zasady postępowania i leczenia.

Dr n. med. Mieczysław Grodowski 
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej.

Dyskusja Moderatorzy:
Prof. dr hab. Marek Motyka
Prof. dr hab. Lech Cierpka

08/02 Leczenie chorych oparzonych jako problem interdyscyplinarny

dr n. med. Marek Kawecki
Centrum Leczenia Oparzeń Siemianowice Śl.
Oparzenie, choroba oparzeniowa, zasady leczenia.

lek. med. Piotr Wróblewski 
Centrum Leczenia Oparzeń Siemianowice Śl.
Problemy Anestezjologiczne w Klinice Oparzeń.

mgr Justyna Glik, lek. med. Bożena Szymańska 
Centrum Leczenia Oparzeń Siemianowice Śl.
Zakażenia u chorych oparzonych, hyperbaria tlenowa.

lek. med. Mariusz Nowak
Centrum Leczenia Oparzeń Siemianowice Śl.
Kontraktowanie oparzeń i hyperbarii, realizacja procedur.

Dyskusja Moderator:
Prof. dr hab. Lech Cierpka

08/03 Nieswoiste zapalenia jelit w ujęciu interdyscyplinarnym

dr n. med. Maciej Kajor
Katedra i Zakład Patomorfologii ŚAM w Katowicach
Nieswoiste zapalenia jelit. Spojrzenie patomorfologa.

dr hab. n.med. Antoni Stadnicki, dr med. Aleksander Michalski 
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Farmaceutycznego ŚAM, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Nieswoiste zapalenia jelit. Spojrzenie gastroenterologa

prof. dr hab.n.med. Jacek Starzewski 
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej Wydzydziału Lekarskiego w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Nieswoiste zapalenia jelit. Spojrzenie chirurga.

Dyskusja Moderator:
Prof. dr hab.n.med. Jacek Starzewski

12/04 Leczenie "niskich" nowotworów odbytnicy

Prof. Jerzy Gielecki
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej w Katowicach
Anatomia odbytnicy.

Doc. Andrzej Gabriel  
Katedra i Zakład Patomorfologii w Zabrzu.
Wewnątrznabłonkowa neoplazja, nowotwory odbytnicy i odbytu. Morfologiczne czynniki prognostyczne.

Dr Leszek Stefański  
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego w Katowicach
Przedoperacyjna manometria odbytnicy.

Doc. Leszek Miszczyk
Zakład Radioterapii Centrum Onkologii w Gliwicach
Radioterapia w leczeniu raka odbytnicy.

Dr Dariusz Waniczek
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Bytomiu
Współczesne metody leczenia raka odbytnicy.

Prof. Jerzy Arendt
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Bytomiu
Sztuczny odbyt brzuszny.

Dr Jerzy Rdes
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Bytomiu
Kroczowy sztuczny odbyt mioplastyczny.

Dr Brygida Białas
Zakład Brachyterapii Centrum Onkologii w Gliwicach
Brachyterapia w leczeniu zaawansowanych nowotworów odbytu i odbytnicy.

Dyskusja Moderator:
Prof. dr hab. Jerzy Arendt

10/05 Ewolucja przewlekłej niewydolności żylnej

1. Patofizjologia przewlekłej niewydolności żylnej. Dr med. Grzegorz Oczkowicz - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach
2. Leczenie przewlekłej niewydolności żylnej. Prof. dr hab.med. Lech Cierpka - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach
3. Zator tętnicy płucnej jako element żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Prof. dr hab.med. Władysław Pierzchała, Dr med. Jaromir Kuleszczyk - Katedra i Klinika Pneumonologii w Katowicach
4. Zmiany skórne na podudziach: diagnostyka, różnicowanie i leczenie. Prof. dr hab.med. Liga Brzezińska-Wcisło, dr med. Anna Lis-Święty - Katedra i Klinika Dermatologii w Katowicach
Dyskusja: moderator: Prof. dr hab.med. Lech Cierpka

14/06 Tępy uraz klatki piersiowej

1. Rokicki W., Rokicki M. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w tępych obrażeniach klatki piersiowej
2. Dr n. med. D. Czyżewski Technika drenażu klatki piersiowej
3. Promocja podręcznika: Tępy uraz klatki piersiowej
4. Panel okrągłego stołu pt.: Problemy związane z leczeniem tępych obrażeń klatki piersiowej z udziałem: Prof. W. Rokicki, Prof. M. Rokicki, Prof. J. Dzielicki, Prof. K. Sosada, Prof. L. Cierpka, Dr n.med. D. Czyżewski, Dr n.med. M. Filipowski, Dr n.med. H. Kucia

 2007/08

10/10 Różne

1.Kwalifikacja i metody operacyjnego leczenia chorych z otyłością. dr hab Marusz Wyleżoł 2.Medyczne czynności ratunkowe w urazach klatki piersiowej. Dr med Wojciech Żurawiński 3.Rola chirurgii miniinwazyjnej w diagnostyce i leczeniu urazów. Prof. dr hab. med. Krystyn Sosada
Program zebrania przygotował zespół Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

14/11 Przewlekła niewydolność żylna

1. Morfologia i patofizjologia żył powierzchownych kończyn dolnych w badaniu ultrasonograficznym. dr n. med Piotr Hawro, dr hab.n.med. Andrzej Lekston
2. Przydatność ultrasonograficznego dopplerowskiego badania okolicy żylnego połączenia udowo-odpiszczelowego w poprawieniu wyników leczenia operacyjnego żylaków. dr n. med. Wojciech Mikusek, dr n. med. Witold Orkisz dr n. med Marek Rudzki
3. Dostęp do rozworu odpiszczelowego z cięcia powyżej bruzdy pachwinowej w operacjach żylaków kończyn dolnych. dr n. med. Dariusz Waniczek, dr n. med. Stanisław Zapotoczny dr n. med. Beata Marniok, lek. Krzysztof Buda
4. Skojarzone leczenie rozległych, przewlekłych owrzodzeń żylnych podudzi. lek. Krzysztof Buda, dr n. med. Stanisław Zapotoczny dr n. med. Wojciech Mikusek, dr n. med. Marek Rudzki
5. Dyskusja.
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

12/12 Endoskopowa Cholangiopankreatografia Wsteczna w praktyce oddziału chirurgicznego

1. Omówienie wskazań do ECPW na podstawie codziennej praktyki w oddziale chirurgicznym. M. Olender, M .Idzik, J Marczyński
2. Trudności techniczne w ECPW. M. Olender, M. Idzik, S. Szczuka
3. Wyniki ECPW w materiale własnym oddziału. M. Olender, M. Idzik, J. Marczyński, M. Wiglusz
4. Dyskusja – Miejsce ECPW w praktyce oddziału chirurgicznego.
Program przygotował zespół Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

09/01 Co chirurg ogólny powinien wiedzieć na temat markerów nowotworowych?

1. Markery nowotworowe- zmierzch stosowania, czy nowe wyzwania, i co dalej. Prof. dr hab. med. Danuta Kokocińska. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Immunodiagnostyka Kliniczna, SUM w Katowicach
2. Panel: Prof. dr hab. med. Danuta Kokocińska, Prof. dr hab. med. Paweł Lampe, Prof. dr hab. med. Jerzy Arendt
Prowadzenie zebrania: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt

13/02 Makro i mikroangiopatia w cukrzycy

1. Prof. dr hab. Janusz Gumprecht Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Powikłania naczyniowe cukrzycy.
2. Prof. dr hab. Lech Cierpka, dr hab. n. med. Bogdan Chmiel Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Rola chirurga w leczeniu powikłań naczyniowych cukrzycy.
3. Dr hab. n. med. Bożena Romanowska – Dixon Katedra i Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Obraz kliniczny i leczenie retinopatii cukrzycowej.
4. Dyskusja – Moderator: Prof. dr hab. Janusz Gumprecht

12/03 Biologia molekularna oraz aspekty genetyczne raka jelita grubego

1. Dr hab. n. med. Urszula Mazurek-Biologia molekularna w diagnostyce i terapii raka jelita grubego 2. Dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc, lek.med. Mieszko Opiłka-Dziedziczne postacie raka jelita grubego-poradnictwo genetyczne 3. Dyskusja
Program zebrania został przygotowany przez następujące jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych-Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej-Kierownik: Dr hab. n. med. Urszula Mazurek

09/04 Optymalne leczenie guzów nowotworowych wątroby

1. Prof. dr hab. med. Lech Cierpka, dr hab. n. med. Bogdan Chmiel – Nowotworowe guzy wątroby: resekcja czy transplantacja narządu? 2. Dr n. med. Michał Petelenz – Wskazania do przeszczepu wątroby 3. Dr med. Robert Król: Technika chirurgiczna przeszczepu wątroby 4. Dyskusja
Program zebrania został przygotowany przez następujące jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej: kierownik: prof. dr hab.med. Lech Cierpka, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii: prof. dr hab. med. Marek Hartleb

14/05 Różne

1. Dr hab. n. med. Tomasz Urbanek- Chirurgia endowaskularna-spojrzenie chirurga naczyniowego. 2. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja – Nowotwór jelita grubego. 3. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja-Impresje na temat chirurgii naczyniowej 4. Dyskusja- moderator prof. dr hab. med. Lech Cierpka
Program zebrania został przygotowany przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

11/06 Temat

1. Wartość laseropterapii w terapii zmian przerzutowych wątroby.-dr n. med. Leszek Stefański, prof. dr. hab. Paweł Lampe 2. Współczesne metody leczenia powikłań ostrego zapalenia trzustki.-dr n. med. Marek Olakowski, prof. dr. hab. Paweł Lampe 3. Metody uruchamiania perystaltyki przewodu pokarmowego.-lek. med. Dmytro Zaworonkow, prof. dr. hab. Paweł Lampe 4. Klips kompresyjny w chirurgii przewodu pokarmowego.-dr n. med. Katarzyna Kuśnierz, prof. dr. hab. Paweł Lampe
Program zebrania został przygotowany przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 2008/09

08/10 Nowotwory tarczycy

1. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski: Działalność Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej w Bytomiu S.U.M. w Katowicach w zakresie chirurgii tarczycy i przytarczyc. 2. dr n.med. Janusz Waler Rak tarczycy-diagnostyka i taktyka postępowania operacyjnego. 3. dr n.med. Grzegorz Buła Rzadkie nowotwory tarczycy-studium kliniczne. 4. dr n.med. Andrzej Niemiec Śródoperacyjna ocena wyników chirurgicznego leczenia pierwotnej nadczynności przytarczyc. 5. dr n.med. Henryk Koziołek Postępowanie okołooperacyjne w leczeniu wtórnej i trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc. 6. dr n.med. Grzegorz Kowalski Rak przytarczyc-diagnostyka i leczenie.
Program zebrania został przygotowany przez Katedrę i Oddział Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu

12/11 Różne

Dr Piotr Piekorz: Żywienie w ostrym zapaleniu trzustki-dajmy choremu jeść !. Dr Zbigniew Smyła: Powikłania ostrego zapalenia trzustki- czy wszystkie musimy operować? Dr Jacek Kostecki: Niewydolność układu żylnego głębokiego nie musi być przeciwwskazaniem do operacji żylaków.
Program zebrania został przygotowany przez Katedrę i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. Józefa Gasińskiego w Tychach

11/12 Złamania twarzoczaszki

1. Złamania górnego i środkowego piętra twarzy, diagnostyka, leczenie-prof.zw.dr hab. Tadeusz Cieślik 2. Złamania dolnego piętra twarzy, diagnostyka, leczenie-dr n.med. Jacek Skowronek.
Program zebrania został przygotowany przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach

14/01 Urologia

1. Chirurgiczne aspekty leczenia raka pęcherza moczowego-prof. dr hab. med. Andrzej Paradysz 2. Nowoczesne metody chirurgicznego leczenia raka nerki-dr med. Andrzej Kupilas. 3. Chirurgiczne leczenie raka prostaty-dr med. Marcin Życzkowski 4. Słoniowacizna zewnętrznych narządów płciowych-opis dwóch przypadków. prof. dr hab. med. Andrzej Paradysz
Program zebrania został przygotowany przez Klinikę Urologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. St. Szyszko w Zabrzu

11/02 Urazy czaszkowo-mózgowe

Podstawowe informacje o urazach czaszkowo-mózgowych - podział, diagnostyka, leczenie
Dr hab. med. Piotr Ładziński, Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Św. Barbary w Sosnowcu
Dyskusja - moderator prof. dr hab. med. Lech Cierpka

11/03 Ginekologia

Schorzenia narządów miednicy malej w codziennej praktyce chirurgów i ginekologów
Prof. dr hab. med. Jerzy Sikora
Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach
Dyskusja - moderator prof. dr hab. med. Lech Cierpka

08/04 Postępy w chirurgii onkologicznej
UWAGA: zebranie odbędzie się w Centrum Szkolenia Kadr PKE, ul. Sportowa 1, w Jaworznie

Zaproszenie - pobierz

1. Wskazania do leczenia operacyjnego w chorobach tarczycy - Prof. dr hab. med. Jan Gmiński
2. Operacja MIVAT - dr med. Aleksander Konturek
3. Nóż harmoniczny w operacjach tarczycy i adrenalektomii - dr med. Marcin Barczyński
4. Zastosowanie bipolarnego zacisku BiClamp w operacjach tarczycy - dr med. Józef Kurek, SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
przed zebraniem o godz. 12.30 zebranie Zarządu OŚ TCP

13/05 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEZaproszenie - pobierz

1. Otwarcie zebrania: prof. dr hab. med. Lech Cierpka
2. Wystąpienie przedstawiciela firmy Pfizer
3. Wybór przewodniczącego zebrania
4. Zatwierdzenie programu zebrania
5. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz wnioskowej
6. Sprawozdanie z działalności Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w okresie 2007-2009
7. Sprawozdanie finansowe za okres 2007-2009.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
9. Dyskusja nad sprawozdaniem
10. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
11. Wybory nowych władz Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
      a. Wybory przewodniczącego
      b. Zarządu
      c. Komisji rewizyjnej
      d. Kandydatów do Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
12. Dyskusja
13. Przedstawienie i zatwierdzenie wniosków
14. Ogłoszenie wyników wyborów
15. Zakończenie zebrania

10/06 Temat

Wystąpienia© Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej